Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

 

Knihovny v obci do 1 tisíce obyvatel

Knihovny na malých obcích nejsou jen půjčovnami knih, ale velmi často místem, které poskytuje zázemí pro setkávání, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí nebo seznamování se s obecními záležitostmi. Jsou aktivní středem komunitního života v obci. Inspirujte se zdařilými příklady rekonstruovaných prostor.

inspirace_new

Místní knihovna Vavřinec

Počet obyvatel: 832
Zřizovatel: obec Vavřinec
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Vavřinec 54, Sloup 679 13
www stránky: https://www.vavrinec.cz/obec/volny-cas/knihovny/mk-vavrinec/

 

Rok realizace: 2022
Knihovna je umístěná v přízemí ve víceúčelové budově v centru obce v budově bývalé školy. Součástí je obecní úřad, mateřská škola, obecní byty, společenská místnost a modelářská dílna. Celá budova prošla v roce 2022 kompletní rekonstrukcí včetně interiéru knihovny.
Designér: Iva Machová
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce

 

Obecní knihovna Kostelní Lhota

Počet obyvatel: 831 
Zřizovatel: Kostelní Lhota
Pověřená knihovna: Knihovna Kutná Hora
Adresa: Kostelní Lhota 82, 289 12
www stránky: www.kostelni-lhota.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2021
Objekt původního obecního úřadu obec přestavěla na nové komunitní centrum. Jeho součástí je také malá knihovna. Prostory sálu slouží především místním obyvatelům pro každodenní aktivity, jako jsou setkávání spolků, cvičení, stolní tenis, programy pro děti i dospělé, divadlo, výstavy, zasedání zastupitelstva apod. Součástí vybavení je i kuchyňka a dětský koutek. Díky šedesáti místům k sezení je možné zde pořádat různé semináře a školení. Blízkost sálu komunitního centra umožňuje knihovně využívat i tyto prostory pro své čtenáře.
Architekt: Ing. arch. Tomáš Andrle, kompozituRA s.r.o 
Dodavatel nábytku: místní truhlář, VLANAD interiéry
Zdroje financování: IROP, MAS Podlipansko o.p.s., Středočeský kraj

Ocenění: Vesnice roku 2022

 

Obecní knihovna v Třebsíně

Počet obyvatel: 471
Zřizovatel: obec Krňany
Pověřená knihovna: Městská knihovna Benešov
Adresa: Třebsín 71, Krňany, p. Netvořice 257 44
www stránky: www.krnany.cz/knihovna/

 

Rok realizace: 2021–2022
Knihovna se nachází v 1. patře budovy hasičské zbrojnice, která prošla celkovou rekonstrukcí. Před obnovou interiérů knihovnice připravila anketu pro veřejnost, aby se dověděla, jaké mají místní o knihovně povědomí, o jaké služby mají zájem, a kdo by se chtěl na chodu knihovny podílet. V rámci toho zde došlo k výměně okna, topení, opravě parketové podlahy a nové výmalbě. Z dotace bylo pořízeno veškeré vybavení – regály na míru, police na dětskou literaturu (vše zhotovil místní truhlář), dále stůl a židle pro knihovnici i veřejnost a kusový koberec (Ikea aj.), ale i počítač s knihovnickým softwarem. Knihovna se tak zároveň dočkala digitalizace fondu. V přízemí budovy se nachází multifunkční sál s promítacím plátnem a dataprojektorem pro pořádání různých komunitních aktivit.
Návrh interiéru: Lucie Hašková
Dodavatel nábytku: truhlářství Řepa a Chalupka, IKEA, Fitmania
Zdroje financování: Středočeský Fond kultury a obnovy památek, rozpočet obce

 

Místní knihovna Suchdol

Počet obyvatel: 177 
Zřizovatel: Vavřinec
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Suchdol 23, 679 13 Sloup
www stránky: www.vavrinec.cz/obec/volny-cas/knihovny/mk-suchdol/

 

Rok realizace: 2021
Knihovna je součástí víceúčelové budovy v Suchdole (hasičská zbrojnice, společenská místnost, obecní byty, knihovna). Celá budova se kompletně rekonstruovala v roce 2020-2021.
Designér: Iva Machová
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: rozpočet obce Vavřinec

 

 

Místní lidová knihovna Nadějkov

Počet obyvatel: 737
Zřizovatel: Nadějkov
Pověřená knihovna: Městská knihovna Tábor
Adresa: Náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov
www stránky: www.nadejkov.cz/knihovna

 

Rok realizace: 2020–2021
Knihovna byla vybudována v podkroví a je přístupná výtahem v zadní části objektu. Nové prostory pro knihovnu vznikly v rámci rekonstrukce budovy Součkoviny na polyfunkční komunitní centrum. Přízemí slouží občanům pro spolkovou činnost v podobě tří kluboven. Součástí je víceúčelová místnost pro setkávání veřejnosti, pořádání seminářů, workshopů, dílniček a besed.
Architekt: Ing. Luboš Vaniš, VLProjekt
Dodavatel nábytku: Ceiba, s.r.o
Zdroje financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, Krajský investiční fond Jihočeského kraje, MAS Krajina srdce

 

 

Obecní knihovna Bílá

Počet obyvatel: 975
Zřizovatel: Bílá
Pověřená knihovna: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Adresa: Bílá 9, 463 43
www stránky: bila.knihovna.cz

 

Rok realizace: 2020
V roce 2019 vznikla díky místní knihovnici iniciativa zrekonstruovat místní knihovnu. Regály na knihy s atraktivním laminovaným dekorem jsou umístěny nejen u zdi, ale také nově v prostoru, kde vytváří přirozenou clonu. Výměnný fond je umístěn ve výklencích, které jsou umocněny nátěrem černé tabulové barvy, sloužící pro křídové nápisy upozorňující na žhavé knižní tipy. V prostoru byl umístěna dřevěná konstrukce, jakési druhé patro, které slouží jako platforma pro dětské hry a nerušenou četbu. Nábytek na míru i konstrukci vyrobili místní truhláři.
Realizace onteriéru: Cirkumo
Dodavatel nábytku: Petr Tvrzník, Zdeněk Bína
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

Místní knihovna Havlíčkova Borová

Počet obyvatel: 944
Zřizovatel: městys Havlíčkova Borová
Pověřená knihovna: Krajská knihovna Vysočiny
Adresa: Havlíčkova Borová 163, 582 23
www stránky: havlickovaborova.knihovna.cz/

 

Rok realizace: 2020
Knihovna je provozována v rámci rodného domu K. H. Borovského. V rámci rekonstrukce byla modernizována hlavní místnost knihovny, kancelář a chodba do knihovny. Původní nábytek dostal nový nátěr, na židle byly pořízeny nové podsedáky. V rámci renovace dostal novou podobu i stůl, který zde byl umístěn již při prvním otevření Rodného domu Karla Havlíčka Borovského v roce 1931. I když rekonstrukce byla nízkonákladová a v době uzavření knihovny kvůli pandemii koronaviru ji provedly knihovnice, má u návštěvníků velmi kladný ohlas.
Zdroje financování: rozpočet obce

 

 

 

Obecní knihovna v Hodicích

Počet obyvatel: 728
Zřizovatel: obec Hodice
Pověřená knihovna: Městská knihovna v Jihlavě
Adresa: Hodice 83, 589 01 p. Třešť
www stránky: http://knihovna.hodice.cz/

 

Rok realizace: 2019
Místní knihovna je součástí Obecního domu v Hodicích, který vznikl rekonstrukcí objektu bývalé prodejny potravin a později kamenické dílny uprostřed návsi. Knihovna nabízí zázemí nejen pro čtenářské aktivity, je také zároveň multifunkční místem obce. Dispoziční řešení knihovny navrhla projekční kancelář manželů Nytrových, se kterou obec dlouhodobě spolupracuje.
Architekt: Nytraplan
Dodavatel nábytku: Ceiba, Truhlářství František Pernička
Zdroje financování: rozpočet obce

 


Knihovna ve Chvalovicích

Počet obyvatel: 529
Zřizovatel: obec Chvalovice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Znojmo
Adresa: Chvalovice 102, 669 02 Znojmo
www stránky: www.chvalovice.cz/obec/knihovna-klubovna/

 

Rok realizace: 2019
Knihovna byla přestěhována do nově zrekonstruované budovy - multifunkčního centra, kde je zároveň posilovna, sportovní hala a koutek pro děti. Konzultace k interiéru knihovny probíhaly v součinnosti se zřizovatelem. Knihovna nyní poskytuje místo, které je uzpůsobeno pro setkávání lidí v obci, čímž plní vizi, aby se knihovny stávaly komunitními centry.
Dodavatel nábytku: Lenza, s.r.o.
Zdroje financování: rozpočet obce

 


Místní knihovna Kořenec

Počet obyvatel: 337
Zřizovatel: obec Kořenec
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Kořenec 104, 680 01
www stránky: https://knihovna-korenec8.webnode.cz/

 

Rok realizace: 2017
Knihovna se nachází v zadní části budovy mateřské školy. Ve spolupráci spolu s panem starostou, několika pedagogy a regionálním oddělením Knihovny Boskovice byl vytvořen návrh podoby nové knihovny, která měla tvořit členitý (i když uzavřený) celek. Byly vybudovány dva přepážkou oddělené prostory - místo pro knihy pro dospělé a dětské oddělení doplněné o čtecí pódium a prostor pro společné setkávání s dětmi. Vedle stavebních prací byly z dotace pořízeny nové regály, knihovnický pult i nápaditá polička na knižní novinky s krytím nevzhledných trubek. Samozřejmostí byla i nová výmalba, která celý prostor zútulnila.
Ocenění: 
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje roku 2019
Výmalba interiéru:
Martina Oujezská
Zdroje financování: Program rozvoje venkova JMK (DT Obecní knihovna)

 

 


Místní knihovna Sázavka

Počet obyvatel: 332
Zřizovatel: obec Sázavka
Pověřená knihovna: Krajská knihovna Vysočiny
Adresa: Sázavka 12, 582 44
www stránky: https://knihovnasazavka.webnode.cz/

 

Rok realizace: 2017
Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu, který v roce 2017 procházel částečnou rekonstrukci. V rámci toho byla schválena žádost knihovnice na rekonstrukci a rozšíření knihovny o další místnost. Nakonec se přistoupilo k celkové rekonstrukci, byl vyměněn všechen nábytek a vybavení knihovny.  Díky větší kapacitě může knihovna každý rok přijímat z výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny několik stovek nových knih. Více informací na webu Čtenář.
Architekt:
 Tereza Karasová
Dodavatel nábytku: Nábytek Jelen

Zdroje financování: rozpočet obce

 

 


Místní knihovna Úsobrno

Počet obyvatel: 409
Zřizovatel: obec Úsobrno
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Úsobrno 33, 679 39
www stránky: knihovnausobrno.webk.cz

 

Rok realizace: 2016
Z nedostačujících kapacitních důvodů byla knihovna přestěhována do zrekonstruovaného nevyužívaného objektu, starého zděného dřevníku v prostoru u základní školy, který byl kompletně zrekonstruován. Stavební část rekonstrukce ještě probíhala bez architekta, pouze ve spolupráci starosty a projektanta. Dispoziční řešení již probíhalo v součinnosti knihovnice a architekta. Nábytek byl vyroben na míru.
Architekt: ateliér Trignis/Ing. Arch. B. Szcygielová
Dodavatel nábytku: Bon truhlářská výroba, spol. s. r. o.
Zdroje financování: Program rozvoje venkova JMK, rozpočet obce

 


Místní knihovna Křtiny

 

Počet obyvatel: 836
Zřizovatel: městys Křtiny
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Křtiny 26, 679 05
www stránky: krtiny.knihovna.cz
Ocenění:
Knihovna roku 2017

 

Rok realizace: 2016
V rámci rekonstrukce knihovny, umístěné v bývalé škole, byla v bývalých prostorech sociálního zázemí vybudována literární kavárna Bidýlko. Prostory byly vybaveny novým nábytkem, televizí Smart a kávovarem.
Návrh interiéru:
Iva Machová

Dodavatel nábytku: 
IKEA
Zdroje financování:  Podpora rozvoje venkova JMK

 

 

 

Místní knihovna Sebranice

Počet obyvatel: 625
Zřizovatel: obec Sebranice
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Sebranice 149, 679 31
www stránky: http://sebranice.knihovna.cz/

 

Rok realizace: 2015
V rámci kompletní přestavby knihovny umístěné v Kulturním domě byla zrekonstruována celá místnost (elektrické rozvody, stěny, osvětlení, podlaha, výmalba, nátěr radiátorů, atd.) a vybavena novým nábytkem – regály, výpůjční pult, stůl, židle pro uživatele včetně dětského koutku.
Architekt: Keoo4design 
Dodavatel nábytku: Truhlářství R. Parolek
Zdroje financování: rozpočet obce

 


Obecní knihovna Únětice

Počet obyvatel: 782
Zřizovatel: obec Únětice
Pověřená knihovna: Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Adresa: Náves 17/4, 252 62 Horoměřice
www stránky: http://www.unetice.cz/knihovna/d-1032/p1=1038

 

Rok realizace: 2015
Hlavním cílem rekonstrukce bylo snížení vysokých nákladů na vytápění původní budovy obecního úřadu. V rámci stavebních úprav byly v prostoru knihovny odstraněny příčky a několik nepůvodních podlahových vrstev, pod kterými se nacházela původní dřevěná podlaha. Po opravě a natření červenohnědou barvou se podlaha stala jedním z důležitých prvků interiéru. Příjemný pocit z prostoru doplňují i méně nápadné prvky: nová dřevěná špaletová okna s původními kličkami, nové litinové radiátory a nová svítidla odkazující designem na 30. léta minulého století, tedy dobu, kdy byla budova úřadu postavena. Díky vhodnému rozmístění regálů se kapacita knihovny téměř zdvojnásobila.
Architekt: Pavlíček Hulín Architekti
Dodavatel nábytku: IKEA
Zdroje financování: dotace z operačního programu Životní prostředí, rozpočet obce

 


Místní knihovna Veselice

Počet obyvatel: 272
Zřizovatel: obec Vavřinec
Pověřená knihovna: Městská knihovna Boskovice
Adresa: Veselice 17, Sloup 679 13
www stránky: http://www.knihovna-veselice.cz/
 
Ocenění:
vítězná knihovna v soutěži Vesnice roku 2001 za JMK Knihovna roku 2011

 

Rok realizace: 2010-2011
Nová knihovna byla zbudována ve víceúčelové budově bývalého kulturního domu. Proběhla kompletní rekonstrukce prostor včetně vybavení novým nábytkem a techniky. Projekt nových prostor byl pojat i tak, že nová knihovna byla zbudovaná jako Centrum regionální literatury a malá výstavní galerie. Více o rekonstrukci zde.
Architekt: ing. arch. Lukáš Tecl

Návrh interiéru:
Iva Machová

Dodavatel nábytku: 
IKEA
Zdroje financování: OP Program rozvoje venkova, MAS Moravský kras, rozpočet obce