Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Financování z dotací EU

Všechny informace o evropských programech v ČR najdete na portále Evropských strukturálních a investičních fondů.

Zdroje financování knihoven nejčastěji najdete v Integrovaných regionálních operačních programech (IROP).

 

financovani-uvod-stranky
Přehled dotací:

 Evropské fondy - Programové období 2021-2027

Operačních programech životního prostředí (OPŽP) - nabídka dotací zde:

 

radce-symbolS ohledem na administrativní náročnost zajišťování těchto prostředků a jejich následné vyhodnocení je vhodné se obrátit na osoby, které mají s čerpáním evropských dotací zkušenosti. Základní orientaci o možnostech čerpání z fondů EU poskytují pracovníci Eurocenter, které naleznete v každém krajském městě.