Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou (knihovna, TIC, galerie Doubravka)

Sigla: HBG510
Zřizovatel: Město Ždírec nad Doubravou

Kontaktní osoba:
Zdeňka Lédlová (odpovědný pracovník)
Telefon: 569 694 620
Email: knihovna (a) zdirec tecka cz

Webová stránka

knihovny-ve vystavbe

Rekonstrukce městské knihovny a turistického informačního centra

Základní údaje

Typ knihovny: profesionální veřejná knihovna (úvazek pracovníka více než 15h)
Provozní hodiny za týden: 36
Obsluhovaná populace: 3 121
Počet registrovaných čtenářů: 297
Počet zaměstnanců: 2
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 20 162 kj

Poloha/adresa

Brodská 120
Ždírec nad Doubravou 58263
Kraj Vysočina

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

Vnitřní prostory knihovny se postupem času staly již nedostačujícími, zejména prostory dětského oddělení byly naprosto nevyhovující a malé, město rozhodlo provést v roce 2022 kompletní rekonstrukci těchto prostor.

Charakteristika projektu nové budovy

Chtěli bychom, aby se knihovna stala místem odpočinku a zábavy pro všecky návštěvníky bez rozdílu, ale především pro děti a rodiče s dětmi.

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce stávajícího objektu
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2022
Rok otevření knihovny: 2022
Celkové náklady: 5 000 000 Kč
Zdroj financování: dotace ministerstva

Informace o budově

Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna), jiné
Upřesnění primárního účelu: Budova je primárně určena pro knihovnu, v patře nad knihovnou je galerie Doubravka. Kino, které je ve stejné budově, je s knihovnou propojeno společným prostorem - vestibulem. Prostory jsou společně propojeny a je možno je využívat dle potřeb knihovny.
Celková užitná plocha: 314 m2
Plocha depozitáře: 22 m2
Počet nadzemních podlaží: 2
Počet parkovacích míst: 15
Plocha pro veřejnost: 270 m2
Plocha pro zaměstnance: 30 m2
Plocha volného výběru: 130 m2
Počet studijních míst: 35
Počet míst pro relaxaci a oddech: 20

Kapacita kompaktních regálů: 7 140 bm
Kapacita stacionárních regálů: 1 130 bm
Uchovávání fondu: Vytápění plynem, klimatizace, větrání okna
Dopravní systém: jiné
Upřesnění dopravní systému: Schodiště

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

Nově opravené a rozšířené dětské oddělení, knihovna po rekonstrukci vnitřních prostor od roku 2022, galerie Doubravka v patře nad knihovnou. Využívání prostor kina, které s knihovnou bezprostředně sousedí.

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Při rekonstrukci knihovny byla zvětšena plocha o celé dětské oddělení. Veškerý nábytek knihovny včetně regálů je zcela nový. Byly zakoupeny dva dotykové monitory na ON-Line katalog pro naše čtenáře. Knihovna je nově vybavena zajímavými prvky. Byla vybudována nová kotelna pro kino, které s knihovnou bezprostředně sousedí a tyto prostory knihovna využívá, včetně nového sociálního zařízení pro kino, knihovnu a TIC. Nově opraven je i vestibul kina, kde vznikla čítárna knihovny s promítacím plátnem, a bylo zakoupeno nové promítací zařízení. V celé budově proběhla výměna oken, je opravena a natřena střecha budovy knihovny. Celkové náklady se vyšplhaly na více jak 5 mil. Kč. Slavnostní otevření nově opravené knihovny se uskutečnilo 1. 12. 2022.

Dodavatel:

STINTER CZ s.r.o.

Dodavatel stavbyhttp://www.stinter.cz