Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Knihovna města Ostravy - pobočka V Zálomu

Sigla: OSG002
Zřizovatel: Statutární město Ostrava

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Šimonová (vedoucí obvodu)
Telefon: 599 522 333
Email: simonova (a) kmo tecka cz

Webová stránka

af472e292ed9e14dcb3ec3b9c43bf3edfa0575d0_v-zalomu_900x600.jpg

Nová pobočka Knihovny města Ostravy

Základní údaje

Typ knihovny: profesionální veřejná knihovna (úvazek pracovníka více než 15h)
Provozní hodiny za týden: 24
Obsluhovaná populace: 36 000
Počet registrovaných čtenářů: 99
Počet zaměstnanců: 2
Velikost knihovního fondu (knihovní jednotky): 6 717 kj

Poloha/adresa

V Zálomu 2948/1
Ostrava-Zábřeh 70030
Kraj Moravskoslezský

Příběh projektu

Hlavní důvody realizace

V dané lokalitě pobočka Knihovny města Ostravy scházela, místní obyvatelé dlouhodobě vyjadřovali zájem o vznik knihovny jim snadno dostupné.

Charakteristika projektu nové budovy

Pobočka vznikla v objektu bývalé základní školy v Ostravě-Zábřehu. V budově sídlí další volnočasové, kulturní i vzdělávací organizace, s nimiž knihovna spolupracuje.

Informace o projektu

Typ stavební akce: rekonstrukce jiného objektu pro potřeby knihovny
Architektonická soutěž: ne
Rok zahájení stavby: 2021
Rok otevření knihovny: 2022
Celkové náklady: 4 212 175 Kč
Zdroj financování: jiné
Upřesnění zdroje financování: Knihovna města Ostravy

Informace o budově

Umístění knihovny: Budova je víceúčelová
Primární účel: poskytování služeb veřejnosti (knihovna)
Celková užitná plocha: 455 m2
Počet parkovacích míst: veřejné parkoviště
Plocha pro veřejnost: 423 m2
Plocha pro zaměstnance: 31 m2
Plocha volného výběru: 290 m2
Počet studijních míst: 15
Počet míst pro relaxaci a oddech: 17

Kapacita kompaktních regálů: 25 bm
Kapacita stacionárních regálů: 241 bm
Uchovávání fondu: ústřední topení, větrání
Dopravní systém: transportní systém na knihy

Doplňující informace

SPECIÁLNÍ ODDĚLENÍ, MÍSTNOSTI (např. kavárna, terasa, pochozí střecha, edukační zahrada):

DALŠÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ (např. bibliobox, knihobox, selfcheck, solární panely):

Dodavatel:

ERVO stavby, spol. s r.o.

Dodavatel stavbyhttp://www.ervo.cz

KASCH - interiér s.r.o.

Dodavatel mobiliáře, Výrobce regálů, Výrobce (dodavatel) interiérů http://www.kasch.cz